โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

ลักษณะเขื่อน

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว40.5 เมตร
ความกว้าง24 เมตร
สูงจากพื้นดิน37.4 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตไฟฟ้าต่อเครื่อง6 เมกะวัตต์
จำนวน2 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี61.75 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน119,000 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ปี 2525-2543)

โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุง

ลักษณะเขื่อน

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว30.5 เมตร
ความกว้าง33.4 เมตร
ความสูง14.2 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง30 เมกะวัตต์
กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง15 เมกะวัตต์
จำนวน2 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี146.6 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ4,254 ตารางกิโลเมตร

โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนนเรศวร

ลักษณะเขื่อน

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว38 เมตร
ความกว้าง19 เมตร
สูงจากพื้นดิน31 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง8 เมกะวัตต์
จำนวน1 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี43.03 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ19,549 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย5,626 ล้าน