โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

ลักษณะเขื่อน

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว40.5 เมตร
ความกว้าง24 เมตร
สูงจากพื้นดิน37.4 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตไฟฟ้าต่อเครื่อง6 เมกะวัตต์
จำนวน2 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี61.75 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน119,000 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ปี 2525-2543)23,480 ล้าน ลบ.ม./ปี
ปริมาณน้ำนองสูงสุด6,440 ลบ.ม./วินาที

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ16.5 ม.รทก.
ระดับเก็บกักสูงสุด18.0 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ144.7 ล้าน ลบ.ม.

อาคารระบายน้ำล้น

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูควบคุม (Radial Gate)
จำนวนประตูระบายน้ำ16 บาน
ขนาดบานระบาย (กว้าง x สูง)12.50 x 7.50 เมตร
ระดับน้ำทางระบายน้ำ40.00 ม.รทก.
ความสามารถระบายน้ำ3,200 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนปิดลำน้ำ

ประเภทเขื่อนดินถมแกนดินเหนียว
ระดับสันเขื่อน19 ม.รทก.
ความสูง16 เมตร
ความยาว263 เมตร