โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนนเรศวร

ลักษณะเขื่อน

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว38 เมตร
ความกว้าง19 เมตร
สูงจากพื้นดิน31 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง8 เมกะวัตต์
จำนวน1 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี43.03 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ19,549 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย5,626 ล้าน ลบ.ม./ปี

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ47.80 ม.รทก.
ระดับเก็บกักต่ำสุด45.00 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ20.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุใช้งาน8.20 ล้าน ลบ.ม.

อาคารระบายน้ำล้น

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูควบคุม (Radial Gate)
จำนวนประตูระบายน้ำ5 บาน
ขนาดบานระบาย (กว้าง x สูง)12.50 x 7.60 เมตร
ระดับน้ำทางระบายน้ำ40.00 ม.รทก.
อัตราระบายน้ำสูงสุด1,600.00 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนปิดลำน้ำ

ประเภทเขื่อนดินถมแกนดินเหนียว
ระดับสันเขื่อน52.50 ม.รทก.
ความสูง15.50 เมตร
ความยาว180 เมตร