โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุง

ลักษณะเขื่อน

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว30.5 เมตร
ความกว้าง33.4 เมตร
ความสูง14.2 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง30 เมกะวัตต์
กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง15 เมกะวัตต์
จำนวน2 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี146.6 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ4,254 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย1,449 ล้าน ลบ.ม./ปี

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ130.00 ม.รทก.
ระดับเก็บกักต่ำสุด90.00 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ769 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนปิดลำน้ำเดิม

ประเภทเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีต
ความสูง75 เมตร
ความยาว681 เมตร