กฟผ.–ซีเกท ประเทศไทย ร่วมลงนามซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) หนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กฟผ. และ ซีเกท ประเทศไทย จับมือร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) ปริมาณซื้อขายสูงที่สุดในประเทศไทย หวังกระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมธุรกิจพลังงานสีเขียว ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งสู่ Carbon Neutrality

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตัวแทน กฟผ. ส่งมอบใบรันายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานซีเกทโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รวพ. กล่าวว่า กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ โดยเป็นผู้ขาย REC ที่มาจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และให้การรับรอง REC จากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ในประเทศไทย สำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนร่วมกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน 2.2 ล้าน REC ซึ่ง ณ ปัจจุบัน นับเป็นการซื้อขาย REC ที่มีมูลค่าสัญญาและปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 หน่วยงานที่จะผลักดันและส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นและการตื่นตัวของธุรกิจพลังงานสีเขียว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ กล่าวว่า ในฐานะที่ซีเกทเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินการ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ซีเกทให้ความเชื่อมั่น มาโดยตลอดเกือบ 40 ปีที่เราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การผลิตพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. โดยการลงนามในสัญญาซื้อขาย REC ในครั้งนี้ ซีเกท ประเทศไทย จะได้รับการรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินการทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงปี พ.ศ. 2569 ซึ่งจะช่วยให้ซีเกทสามารถลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้