โครงการ REC

REC คือ ..

REC หรือ Renewable Energy Certificate คือ ใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ การเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประโยชน์ของ REC เป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก

T-VER คือ ..

กลไกลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศที่ TGO พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2557 มีชื่อเต็มว่า โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. เดินหน้าเต็มรูปแบบส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว ส่งมอบ REC ให้กับ บริษัท Novo Nordisk Thailand หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. เดินหน้าเต็มรูปแบบส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว ส่งมอบ REC ให้กับ บริษัท Novo Nordisk Thailand หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กฟผ. ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) หรือ REC ให้กับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว หวังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ปั้นเครือข่าย Thailand Clean Energy Network ชูซื้อขายเครดิตพลังงาน (REC) หนุนไทยลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้า NDC
ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. ปั้นเครือข่าย Thailand Clean Energy Network ชูซื้อขายเครดิตพลังงาน (REC) หนุนไทยลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้า NDC

กฟผ. จัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ผลิตไฟฟ้า ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย Nationally Determined Contribution (NDC) ผ่านมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า และการส่งเสริมการซื้อขายเครดิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC)

กฟผ. เปิดตัวธุรกิจใหม่ ซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนภายในงาน Thailand Clean Energy Network 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. เปิดตัวธุรกิจใหม่ ซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนภายในงาน Thailand Clean Energy Network 2020

กฟผ. จัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 เพื่อแถลงผลสำเร็จความร่วมมือของเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า และเปิดตัวธุรกิจซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย พร้อมส่งมอบเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แก่ลูกค้ารายแรก เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.

เอกสาร